Om UngHästen

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi, och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet.

UngHästen arbetar med interaktiv teater i skolorna. Främst högstadiet och första årskurs i gymnasiet. De vill väcka tankar i ämnen som berör unga och skapa dialog ungdomarna emellan. UngHästens arbete har fått mycket god respons över hela länet.

Unghästen består av ungdomspedagogerna Petra Åström och Malin Lundqvist, skådespelarna David Åkerlund, Andreas Öhlund och Saga Eserstam, dramapedagogen Theresa Eriksson och marknadsföraren Pär Löfbom.

Kontakta oss

UngHästen, Viktoriagatan 3, 931 30 Skellefteå
0910-73 74 79, 072-210 33 11
unghasten@vasterbottensteatern.se
www.vasterbottensteatern.se