En härlig premiärvecka!

Så har första veckan med forumteatern om vänskap och mobbing kommit och gått. Det är så roligt med forumteater, där publiken själva är med och påverkar handlingen! Massor med förslag om hur man kan stoppa mobbing på olika sätt har kommit fram under veckan. Vi har också lagt märke till någonting som veckans skolor har haft gemensamt, dels att eleverna upplever att det förekommer väldigt mycket fula ord i korridorerna utan att någon egentligen gör någonting åt det, men också att när en mobbingsituation väl har gått för långt så fungerar inte skolans metoder. Hemringning och samtal fungerar inte enligt ungdomarna… Så vad ska man då göra? Intressant att fundera på och viktigt att försöka förbättra. Allra viktigast är väl att förebygga så att det inte går för långt! Känns bra att få vara med i det förebyggande arbetet!

Lämna en kommentar